Versiunea veche a site-ului DACINSARA o gasiti

Aici

DacinSara

înregistreaza, in depozit legal, lucrari din cinematografie si audiovizual: scenarii, conceptii regizorale, formate emisiuni tv, pentru asigurarea legala a prioritatii dreptului de autor, conform Legii nr. 8/1996

Notificare Publica - Straini

In atentia tuturor titularilor de drepturi de autor.

Notificare

In atenția tuturor titularilor de drepturi de autor: DACIN SARA notifica titularii drepturilor de autor in temeiul dispozițiilor art.121, alin.5 si art. 129 indice 1 din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Titularii de drepturi sunt rugați sa depună toate înscrisurile doveditoare la sediul DACIN SARA. 12.07.2016

1
1

Lumea Filmului

 

Sesiune Speciala Intermediara de Repartitie  Septembrie 2019

În atenția autorilor de opere cinematografice și audiovizuale, membri și nemembri ai DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual.

În cursul lunii septembrie 2019, DACIN SARA a efectuat o sesiune specială intermediară de repartiție. În cadrul acestei sesiuni speciale au fost avute în vedere sume reprezentând remunerații din sursa retransmitere prin cablu, colectate prin colector unic UCMR-ADA, aferente perioadei aprilie 2009 – decembrie 2010.

În acest sens, DACIN SARA notifică următorii autori, după caz, moștenitori legali ai acestora.

DACIN SARA va efectua, prin virament bancar, plățile cuvenite numai pe baza documentelor justificative depuse la dosarele personale. Pentru operele difuzate, dar neînsoțite de documente justificative validate juridic, plățile vor fi amânate până la depunerea și validarea acestora.

Operele audiovizuale romanesti din aceasta perioada se gasesc aici.

Operele audiovizuale straine din aceasta perioada se gasesc aici.

În acest sens sunteți invitați la sediul DACIN SARA sau puteți să ne adresați o cerere la adresa de e-mail office@dacinsara.ro în vederea clarificării situației dvs. și a remunerațiilor ce vi se cuvin.

Prezenta constituie notificare în sensul art. 138 alin. (5) și art. 159 alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 8/1996, republicată, privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Pentru orice clarificări și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul 021 314 5731.

DACIN SARA

 Data: 17.10.2019

Anunt Repartitie – Sesiunea III-2019

În atenția autorilor de opere cinematografice și audiovizuale, membri și nemembri ai DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual.

În cursul trimestrului III al anului 2019, DACIN SARA efectuează o sesiune de repartiție. Sumele colectate și repartizate în cadrul acestei sesiuni vizează utilizarea operelor cinematografice și audiovizuale aferentă trimestrului II al anului 2019.

În acest sens, DACIN SARA notifică următorii autori, după caz, moștenitori legali ai acestora:

Operele audiovizuale romanesti din trimestrul II 2019 le gasiti aici.

DACIN SARA va efectua, prin virament bancar, plățile cuvenite titularilor numai pe baza documentelor justificative depuse la dosarele personale. Pentru operele difuzate, dar neînsoțite de documente justificative validate juridic, plățile vor fi amânate până la depunerea și validarea acestora.

În acest sens sunteți invitați la sediul DACIN SARA sau puteți să ne adresați o cerere la adresa de e-mail office@dacinsara.ro în vederea clarificării situației dvs. și a remunerațiilor ce vi se cuvin.

Prezenta constituie notificare în sensul art. 138 alin. (5) și art. 159 alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 8/1996, republicată, privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Pentru orice clarificări și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul 021.314.5731.

DACIN SARA

DREPTURI DE AUTOR ÎN CINEMATOGRAFIE ȘI AUDIOVIZUAL

SOCIETATEA AUTORILOR ROMÂNI DIN AUDIOVIZUAL

(COPYRIGHT IN CINEMATOGRAPHY AND AUDIOVISUAL

SOCIETY OF ROMANIAN AUTHORS  FOR AUDIOVISUAL WORKS)

Operator de date cu caracter personal nr. 31287

                                                     Data: 09.08.2019

NOTIFICARE PUBLICA– STRAINI – SESIUNEA III 2019

In atentia tuturor titularilor de drepturi de opere cinematografice si audiovizuale. DACIN SARA, organism de gestiune colectiva in domeniul drepturilor de autor ale regizorilor si scenaristilor, cu sediul în Bucuresti, Str. Mihai Eminescu , nr. 102-104, etaj 1, ap. 4, sector 2, in temeiul dispozitiei Art. 159 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, notifica titularii de drepturi patrimoniale de autor sa-si identifice operele pentru care au fost repartizate remuneratii in cursul sesiunii de repartizare din aprilie– iunie 2019, referitoare la difuzările din trimestrul II 2019 si pentru care nu a fost posibila identificarea titularilor acestor drepturi, in vederea depunerii inscrisurilor doveditoare si efectuarii platii acestor drepturi.

Operele audiovizuale straine din trimestrul II 2019 le gasiti aici.

Toate informatiile urmeaza a fi consultate la sediul DACIN SARA.

                  Data: 09.08.2019

Anunt Repartitie – Sesiunea II-2019

În atenția autorilor de opere cinematografice și audiovizuale, membri și nemembri ai DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual.

În cursul trimestrului II al anului 2019, DACIN SARA efectuează o sesiune de repartiție. Sumele colectate și repartizate în cadrul acestei sesiuni vizează utilizarea operelor cinematografice și audiovizuale aferentă trimestrului I al anului 2019.

Operele audiovizuale romanesti pentru trimestrul I 2019 le gasiti aici.

În acest sens, DACIN SARA notifică următorii autori, după caz, moștenitori legali ai acestora:

DACIN SARA va efectua, prin virament bancar, plățile cuvenite titularilor numai pe baza documentelor justificative depuse la dosarele personale. Pentru operele difuzate, dar neînsoțite de documente justificative validate juridic, plățile vor fi amânate până la depunerea și validarea acestora.

În acest sens sunteți invitați la sediul DACIN SARA sau puteți să ne adresați o cerere la adresa de e-mail office@dacinsara.ro în vederea clarificării situației dvs. și a remunerațiilor ce vi se cuvin.

Prezenta constituie notificare în sensul art. 138 alin. (5) și art. 159 alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 8/1996, republicată, privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Pentru orice clarificări și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul 021.314.5731.

DACIN SARA
DREPTURI DE AUTOR ÎN CINEMATOGRAFIE ȘI AUDIOVIZUAL
SOCIETATEA AUTORILOR ROMÂNI DIN AUDIOVIZUAL
(COPYRIGHT IN CINEMATOGRAPHY AND AUDIOVISUAL
SOCIETY OF ROMANIAN AUTHORS  FOR AUDIOVISUAL WORKS)
Operator de date cu caracter personal nr. 31287

 

NOTIFICARE PUBLICA– STRAINI – SESIUNEA II 2019

In atentia tuturor titularilor de drepturi de opere cinematografice si audiovizuale. DACIN SARA, organism de gestiune colectiva in domeniul drepturilor de autor ale regizorilor si scenaristilor, cu sediul în Bucuresti, Str. Mihai Eminescu , nr. 102-104, etaj 1, ap. 4, sector 2, in temeiul dispozitiei Art. 159 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, notifica titularii de drepturi patrimoniale de autor sa-si identifice operele pentru care au fost repartizate remuneratii in cursul sesiunii de repartizare din ianuarie – martie 2019, referitoare la difuzările din trimestrul I 2019 si pentru care nu a fost posibila identificarea titularilor acestor drepturi, in vederea depunerii inscrisurilor doveditoare si efectuarii platii acestor drepturi.

Operele audiovizuale straine pentru trimestrul I 2019 le gasiti aici.

Toate informatiile urmeaza a fi consultate la sediul DACIN SARA.

Data: 10.05.2019

 

 

 

sa

 

 

 

 

Stimați membri,

Stimați parteneri,

 

Vă informăm că, în perioada 26 aprilie 2019 – 1 mai 2019,  DACIN SARA nu va avea program de lucru cu publicul.

Programul de lucru normal va începe din data de 2 mai 2019.

Vă dorim ca  Învierea Domnului să vă aducă linişte în suflet, multă bucurie, sănătate și fericire alături de familie și de cei dragi!

PAȘTE FERICIT!

Conducerea DACIN SARA

 

 

                                                                NOTIFICARE

În atenția tuturor titularilor de drepturi de opere cinematografice și audiovizuale, în conformitate cu art. 159, alin.4 din Legea nr.8/1996 din 14.03.1996, republicată,  prin care:

Notificarea sumelor nerepartizate sau nerevendicate se face în scris și electronic, inclusiv pe pagina proprie de internet a organismului de gestiune colectivă, în termen de 3 luni de la încheierea exercițiului financiar în care au fost colectate, și va conține următoarele informații, dacă sunt cunoscute:

 1. a)titlul operei sau al obiectului protejat;

 2. b)elementele de identificare a artiștilor interpreți și executanți, a fonogramelor sau a videogramelor;

 3. c)numele editorului sau al producătorului respectiv

 4. d)orice alte informații care ar putea facilita identificarea titularului de drepturi.”,

vă punem la dispoziție informațiile necesare în acest sens:

 • Opere românești (listă opere difuzate ianuarie – septembrie 2018)

 • Opere românești (listă opere difuzate octombrie – decembrie 2018)

 • Opere străine (listă opere difuzate 2018)                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Data: 15.03.2019

 

Anunt Repartitie – Sesiunea I-2019

În atenția autorilor de opere cinematografice și audiovizuale, membri și nemembri ai DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual.

În cursul trimestrului I al anului 2019, DACIN SARA efectuează o sesiune de repartiție. Sumele colectate și repartizate în cadrul acestei sesiuni vizează utilizarea operelor cinematografice și audiovizuale aferentă trimestrului IV al anului 2018.

Operele audiovizuale romanesti difuzate in trimestrul IV 2018 se gasesc aici.

În acest sens, DACIN SARA notifică următorii autori, după caz, moștenitori legali ai acestora.

DACIN SARA va efectua, prin virament bancar, plățile cuvenite titularilor numai pe baza documentelor justificative depuse la dosarele personale. Pentru operele difuzate, dar neînsoțite de documente justificative validate juridic, plățile vor fi amânate până la depunerea și validarea acestora.

În acest sens sunteți invitați la sediul DACIN SARA sau puteți să ne adresați o cerere la adresa de e-mail office@dacinsara.ro în vederea clarificării situației dvs. și a remunerațiilor ce vi se cuvin.

Prezenta constituie notificare în sensul art. 138 alin. (5) și art. 159 alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 8/1996, republicată, privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Pentru orice clarificări și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul 021.314.5731.

DACIN SARA
DREPTURI DE AUTOR ÎN CINEMATOGRAFIE ȘI AUDIOVIZUAL
SOCIETATEA AUTORILOR ROMÂNI DIN AUDIOVIZUAL
(COPYRIGHT IN CINEMATOGRAPHY AND AUDIOVISUAL
SOCIETY OF ROMANIAN AUTHORS  FOR AUDIOVISUAL WORKS)
Operator de date cu caracter personal nr. 31287

 

NOTIFICARE PUBLICA – STRAINI – SESIUNEA I 2019

In atentia tuturor titularilor de drepturi de opere cinematografice si audiovizuale. DACIN SARA, organism de gestiune colectiva in domeniul drepturilor de autor ale regizorilor si scenaristilor, cu sediul în Bucuresti, Str. Mihai Eminescu , nr. 102-104, etaj 1, ap. 4, sector 2, in temeiul dispozitiei Art. 159 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, notifica titularii de drepturi patrimoniale de autor sa-si identifice operele pentru care au fost repartizate remuneratii in cursul sesiunii de repartizare din octombrie – decembrie 2018, referitoare la difuzările din trimestrul IV 2018 si pentru care nu a fost posibila identificarea titularilor acestor drepturi, in vederea depunerii inscrisurilor doveditoare si efectuarii platii acestor drepturi.

Operele audiovizuale straine din trimestrul IV 2018 se gasesc aici.

Toate informatiile urmeaza a fi consultate la sediul DACIN SARA.

Data: 11.02.2019

 

 

Stimați membri,

Stimați parteneri,

Vă informăm că, în perioada de 24 decembrie 2018 – 4 ianuarie 2019, DACIN SARA nu va avea program de lucru cu publicul.

Programul de lucru normal va începe din data de 7 ianuarie 2019.

Conducerea DACIN SARA

DSC

 

 

 

 

 

 

 

 

DACIN SARA

Anunt Repartitie – Sesiunea IV-2018 

În atenția autorilor de opere cinematografice și audiovizuale, membri și nemembri ai DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual.

În cursul trimestrului IV al anului 2018, DACIN SARA efectuează o sesiune de repartiție. Sumele colectate și repartizate în cadrul acestei sesiuni vizează utilizarea operelor cinematografice și audiovizuale aferentă trimestrului III al anului 2018. Operele audiovizuale romanesti difuzate in trimestrul III 2018 le gasiti aici.

În acest sens, DACIN SARA notifică următorii autori, după caz, moștenitori legali ai acestora.

DACIN SARA va efectua, prin virament bancar, plățile cuvenite titularilor numai pe baza documentelor justificative depuse la dosarele personale. Pentru operele difuzate, dar neînsoțite de documente justificative validate juridic, plățile vor fi amânate până la depunerea și validarea acestora.

În acest sens sunteți invitați la sediul DACIN SARA sau puteți să ne adresați o cerere la adresa de e-mail office@dacinsara.ro în vederea clarificării situației Dvs. și a remunerațiilor ce vi se cuvin.

Prezenta constituie notificare în sensul art. 121 alin. (5) și art. 1291 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Pentru orice clarificări și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul 021 314 5731.

DACIN SARA

 

NOTIFICARE PUBLICA – STRAINI – Sesiunea IV 2018

In atentia tuturor titularilor de drepturi de opere cinematografice si audiovizuale. DACIN SARA, organism de gestiune colectiva in domeniul drepturilor de autor ale regizorilor si scenaristilor, cu sediul în Bucuresti, Str. Mihai Eminescu , nr. 102-104, etaj 1, ap. 4, sector 2, in temeiul dispozitiei Art. 159 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, notifica titularii de drepturi patrimoniale de autor sa-si identifice operele pentru care au fost repartizate remuneratii in cursul sesiunii de repartizare din iulie-septembrie 2018, referitoare la difuzarile din trimestrul III 2018 si pentru care nu a fost posibila identificarea titularilor acestor drepturi, in vederea depunerii inscrisurilor doveditoare si efectuarii platii acestor drepturi.

Operele audiovizuale straine  din trimestrul III 2018 le gasiti aici.

Toate informatiile urmeaza a fi consultate la sediul DACIN SARA.

Data: 16.11.2018

 

 

 

Anunt ajutoare financiare nerambursabile

 

Vă reamintim faptul că DACIN SARA acordă ajutoare financiare nerambursabile către membrii săi. Informații privind condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de acest ajutor puteți găsi  consultând Normele privind acordarea de ajutoare financiare nerambursabile.

Cererile, însoțite de documentele menționate în art. 2 lit. e) din Norme, se vor depune la sediul DACIN SARA până la 01.12.2018.

Puteți consulta Normele privind acordarea de ajutoare financiare nerambursabile aici.

Puteti descărca formularele aici.

 

 

In atentia Utilizatorilor

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicata, toti utilzatorii au obligatia incheierii Licentei, dupa caz, obtinerii acordului privind utilizarea anterior utilizarii efective.

In ceea ce priveste utilizarile in cadrul evenimentelor social-culturale acordul privind proiectia publica in cadrul festivalurilor si alte asemenea evenimente, acordul se obtine anterior utilizarii fie direct de la autor, fie prin intermediul DACIN SARA.

 

DACIN SARA

 

 

 

Sesiune Speciala Intermediara de Repartitie  Septembrie 2018

În atenția autorilor de opere cinematografice și audiovizuale, membri și nemembri ai DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual.

În cursul lunii septembrie a anului 2018, DACIN SARA efectuează o sesiune specială intermediară de repartiție. În cadrul acestei sesiuni speciale vor fi avute în vedere sume reprezentând remunerația compensatorie pentru copia privată aferentă perioadei 01.06.2012 – 31.12.2015, precum și sumele pentru care s-a constatat intervenirea termenului de prescripție, repartizate conform Hotărârii Adunării Generale nr. 13/23.03.2018.

În acest sens, DACIN SARA notifică următorii autori, după caz, moștenitori legali ai acestora.

DACIN SARA va efectua, prin virament bancar, plățile cuvenite numai pe baza documentelor justificative depuse la dosarele personale. Pentru operele difuzate, dar neînsoțite de documente justificative validate juridic, plățile vor fi amânate până la depunerea și validarea acestora.

Operele audiovizuale romanesti din aceasta perioada se gasesc aici.

Operele audiovizuale straine din aceasta perioada se gasesc aici.

În acest sens sunteți invitați la sediul DACIN SARA sau puteți să ne adresați o cerere la adresa de e-mail office@dacinsara.ro în vederea clarificării situației dvs. și a remunerațiilor ce vi se cuvin.

Prezenta constituie notificare în sensul art. 121 alin. (5) și art. 1291 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Pentru orice clarificări și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul 021 314 5731.

DACIN SARA

 

Sesiune Speciala Intermediara de Repartiție  August 2018

În atenția autorilor de opere cinematografice și audiovizuale, membri și nemembri ai DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual.

În cursul lunii august a anului 2018, DACIN SARA efectuează o sesiune specială intermediară de repartiție. În cadrul acestei sesiuni speciale vor fi avute în vedere sume reprezentând retransmisia prin cablu aferentă perioadei 01.04.2008 – 31.03.2009, conform Deciziei de aprobare a Consiliului Director nr.49/09.08.2018

În acest sens, DACIN SARA notifică următorii autori, după caz, moștenitori legali ai acestora.

DACIN SARA va efectua, prin virament bancar, plățile cuvenite numai pe baza documentelor justificative depuse la dosarele personale. Pentru operele difuzate, dar neînsoțite de documente justificative validate juridic, plățile vor fi amânate până la depunerea și validarea acestora.

Operele audiovizuale romanesti din aceasta perioada se gasesc aici.

Operele audiovizuale straine din aceasta perioada se gasesc aici.

În acest sens sunteți invitați la sediul DACIN SARA sau puteți să ne adresați o cerere la adresa de e-mail office@dacinsara.ro în vederea clarificării situației dvs. și a remunerațiilor ce vi se cuvin.

Prezenta constituie notificare în sensul art. 121 alin. (5) și art. 129din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Pentru orice clarificări și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul 021 314 5731.

DACIN SARA

REPARTITIE TRIMESTRUL II 2018

În atenția autorilor de opere cinematografice și audiovizuale, membri și nemembri ai DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual.

În cursul trimestrului III al anului 2018, DACIN SARA efectuează o sesiune de repartiție. Sumele colectate și repartizate în cadrul acestei sesiuni vizează utilizarea operelor cinematografice și audiovizuale aferentă trimestrului II al anului 2018.

Operele audiovizuale romanesti difuzate in trimestrul II 2018 le gasiti aici.

În acest sens, DACIN SARA notifică următorii autori, după caz, moștenitori legali ai acestora:

DACIN SARA va efectua, prin virament bancar, plățile cuvenite titularilor numai pe baza documentelor justificative depuse la dosarele personale. Pentru operele difuzate, dar neînsoțite de documente justificative validate juridic, plățile vor fi amânate până la depunerea și validarea acestora.

În acest sens sunteți invitați la sediul DACIN SARA sau puteți să ne adresați o cerere la adresa de e-mail office@dacinsara.ro în vederea clarificării situației Dvs. și a remunerațiilor ce vi se cuvin.

Prezenta constituie notificare în sensul art. 121 alin. (5) și art. 1291 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Pentru orice clarificări și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul 021 314 5731.

DACIN SARA

 

 

 

Stimați membri,

Stimați parteneri,

Vă informăm că, în perioada de 15 – 17 august 2018, DACIN SARA nu va avea program de lucru cu publicul.

Programul de lucru normal va începe din data de 20 august 2018.

Conducerea DACIN SARA

 

 

NOTIFICARE PUBLICA – STRAINI – Sesiunea III 2018

In atentia tuturor titularilor de drepturi de opere cinematografice si audiovizuale. DACIN SARA, organism de gestiune colectiva in domeniul drepturilor de autor ale regizorilor si scenaristilor, cu sediul în Bucuresti, Str. Mihai Eminescu , nr. 102-104, etaj 1, ap. 4, sector 2, in temeiul dispozitiei Art. 129 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, notifica titularii de drepturi patrimoniale de autor sa-si identifice operele pentru care au fost repartizate remuneratii in cursul sesiunii de repartizare din aprilie-iunie 2018, referitoare la difuzarile din trimestrul II 2018 (descarca) si pentru care nu a fost posibila identificarea titularilor acestor drepturi, in vederea depunerii inscrisurilor doveditoare si efectuarii platii acestor drepturi.

Operele audiovizuale  straine din trimestrul II 2018 le gasiti aici.

Toate informatiile urmeaza a fi consultate la sediul DACIN SARA.

Data:09.08.2018

 

 

 

Sesiune Speciala Intermediara de Repartitie  Iulie 2018

În atenția autorilor de opere cinematografice și audiovizuale, membri și nemembri ai DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual.

În cursul lunii iulie a anului 2018, DACIN SARA efectuează o sesiune specială intermediară de repartiție. În cadrul acestei sesiuni speciale vor fi avute în vedere sume reprezentând remunerația compensatorie pentru copia privată aferentă perioadei 01.01.2016 – 31.03.2018, precum și sumele pentru care s-a constatat intervenirea termenului de prescripție, repartizate conform Hotărârii Adunării Generale nr. 13/23.03.2018.

În acest sens, DACIN SARA notifică următorii autori, după caz, moștenitori legali ai acestora:

Operele audiovizuale romanesti din aceasta perioada se gasesc aici.

Operele audiovizuale straine din aceasta perioada se gasesc aici.

DACIN SARA va efectua, prin virament bancar, plățile cuvenite numai pe baza documentelor justificative depuse la dosarele personale. Pentru operele difuzate, dar neînsoțite de documente justificative validate juridic, plățile vor fi amânate până la depunerea și validarea acestora.

În acest sens sunteți invitați la sediul DACIN SARA sau puteți să ne adresați o cerere la adresa de e-mail office@dacinsara.ro în vederea clarificării situației dvs. și a remunerațiilor ce vi se cuvin.

Prezenta constituie notificare în sensul art. 121 alin. (5) și art. 1291 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Pentru orice clarificări și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul 021 314 5731.

DACIN SARA

 

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Stimata doamna,

Stimate domn,

 

Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a protectiei acestor date pentru statele membre UE si care se vor aplica incepand cu 25 mai 2018, dorim sa reconfirmam angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastra personale in mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiati conform legii. In acest scop, apasand butonul de mai jos veti gasi elementele principale pe care consideram ca este util sa le cunoasteti pe aceasta tema, in calitatea dumneavoastra de „persoana vizata”.

Cititi informarea completa privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In informare veti gasi raspunsuri la intrebarile

 1. Ce inseamna prelucrarea datelor?

 2. Ce date cu caracter personal prelucram?

 3. In ce scopuri prelucram datele personale?

 4. Ce se intampla daca nu doriti ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate de catre DACIN SARA?

 5. Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal?

 6. Se pot transmite datele in afara tarii?

 7. Care sunt drepturile dumneavoastra privind protectia datelor personale?

 8. Cat timp sunt prelucrate datele personale de catre DACIN SARA?

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastra, inclusiv in eventualitatea in care doriti sa va retrageti acordul cu privire la prelucrarea datelor, contactati-ne prin mail, la adresa office@dacinsara.ro sau la sediul DACIN SARA prin completarea formularului dedicat sau a unei cereri in scris.

 

 

NOTIFICARE PUBLICA – STRAINI – Sesiunea II 2018

In atentia tuturor titularilor de drepturi de opere cinematografice si audiovizuale. DACIN SARA, organism de gestiune colectiva in domeniul drepturilor de autor ale regizorilor si scenaristilor, cu sediul în Bucuresti, Str. Mihai Eminescu , nr. 102-104, etaj 1, ap. 4, sector 2, in temeiul dispozitiei Art. 129 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, notifica titularii de drepturi patrimoniale de autor sa-si identifice operele pentru care au fost repartizate remuneratii in cursul sesiunii de repartizare din ianuarie-martie 2018, referitoare la difuzarile din trimestrul I 2018  si pentru care nu a fost posibila identificarea titularilor acestor drepturi, in vederea depunerii inscrisurilor doveditoare si efectuarii platii acestor drepturi.

Operele audiovizuale straine din  trimestrul I 2018 le gasiti aici.

Toate informatiile urmeaza a fi consultate la sediul DACIN SARA.

Data:12.05.2018

 

 

Repartitie Sesiunea II 2018

În atenția autorilor de opere cinematografice și audiovizuale, membri și nemembri ai DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual.

În cursul trimestrului II al anului 2018, DACIN SARA efectuează o sesiune de repartiție. Sumele colectate și repartizate în cadrul acestei sesiuni vizează utilizarea operelor cinematografice și audiovizuale aferentă trimestrului I al anului 2018 (descarca).

DACIN SARA va efectua, prin virament bancar, plățile cuvenite titularilor numai pe baza documentelor justificative depuse la dosarele personale. Pentru operele difuzate, dar neînsoțite de documente justificative validate juridic, plățile vor fi amânate până la depunerea și validarea acestora.

În acest sens sunteți invitați la sediul DACIN SARA sau puteți să ne adresați o cerere la adresa de e-mail office@dacinsara.ro în vederea clarificării situației Dvs. și a remunerațiilor ce vi se cuvin.

Prezenta constituie notificare în sensul art. 121 alin. (5) și art. 1291 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Pentru orice clarificări și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul 021 314 5731.

DACIN SARA

 


Stimați membri,Fără titlu

Stimați parteneri,

Vă informăm că, în perioada 6 – 10 aprilie 2018,  DACIN SARA nu va avea program de lucru cu publicul.

Programul de lucru normal va începe din data de 11 aprilie 2018.

Vă dorim ca  Sfintele Sărbători de Paşte să vă aducă linişte în suflet, multă bucurie, sănătate și fericire alături de cei dragi și familie.

Sărbători Fericite!

Conducerea DACIN SARA

 

NOTIFICARE PUBLICA – STRAINI – Sesiunea I 2018

In atentia tuturor titularilor de drepturi de opere cinematografice si audiovizuale. DACIN SARA, organism de gestiune colectiva in domeniul drepturilor de autor ale regizorilor si scenaristilor, cu sediul în Bucuresti, Str. Mihai Eminescu , nr. 102-104, etaj 1, ap. 4, sector 2, in temeiul dispozitiei Art. 129 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, notifica titularii de drepturi patrimoniale de autor sa-si identifice operele pentru care au fost repartizate remuneratii in cursul sesiunii de repartizare din octombrie-decembrie 2017, referitoare la difuzarile din trimestrul IV 2017 si pentru care nu a fost posibila identificarea titularilor acestor drepturi, in vederea depunerii inscrisurilor doveditoare si efectuarii platii acestor drepturi. Toate informatiile urmeaza a fi consultate la sediul DACIN SARA.

 Data:30.03.2018

NOTIFICARE PUBLICA – STRAINI – SESIUNILE III si IV 2017

In atentia tuturor titularilor de drepturi de opere cinematografice si audiovizuale. DACIN SARA, organism de gestiune colectiva in domeniul drepturilor de autor ale regizorilor si scenaristilor, cu sediul în Bucuresti, Str. Mihai Eminescu , nr. 102-104, etaj 1, ap. 4, sector 2, in temeiul dispozitiei Art. 129 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, notifica titularii de drepturi patrimoniale de autor sa-si identifice operele pentru care au fost repartizate remuneratii in cursul sesiunilor de repartizare din aprile  – septembrie 2017, referitoare la difuzarile din trimestrele II 2016  si III 2017 si pentru care nu a fost posibila identificarea titularilor acestor drepturi, in vederea depunerii inscrisurilor doveditoare si efectuarii platii acestor drepturi. Toate informatiile urmeaza a fi consultate la sediul DACIN SARA.

NOTIFICARE PUBLICA – STRAINI – SESIUNILE I si II 2017

In atentia tuturor titularilor de drepturi de opere cinematografice si audiovizuale. DACIN SARA, organism de gestiune colectiva in domeniul drepturilor de autor ale regizorilor si scenaristilor, cu sediul în Bucuresti, Str. Mihai Eminescu , nr. 102-104, etaj 1, ap. 4, sector 2, in temeiul dispozitiei Art. 129 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, notifica titularii de drepturi patrimoniale de autor sa-si identifice operele pentru care au fost repartizate remuneratii in cursul sesiunilor de repartizare din octombrie 2016 – martie 2017, referitoare la difuzarile din trimestrele IV 2016  si I 2017 si pentru care nu a fost posibila identificarea titularilor acestor drepturi, in vederea depunerii inscrisurilor doveditoare si efectuarii platii acestor drepturi. Toate informatiile urmeaza a fi consultate la sediul DACIN SARA.

 

REPARTITIE TRIMESTRUL IV 2017

În atenția autorilor de opere cinematografice și audiovizuale, membri și nemembri ai DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual.

În cursul trimestrului I al anului 2018, DACIN SARA efectuează o sesiune de repartiție. Sumele colectate și repartizate în cadrul acestei sesiuni vizează utilizarea operelor cinematografice și audiovizuale aferentă trimestrului IV al anului 2017.

În acest sens, DACIN SARA notifică următorii autori, după caz, moștenitori legali ai acestora : click aici

DACIN SARA va efectua, prin virament bancar, plățile cuvenite titularilor numai pe baza documentelor justificative depuse la dosarele personale. Pentru operele difuzate, dar neînsoțite de documente justificative validate juridic, plățile vor fi amânate până la depunerea și validarea acestora.

În acest sens sunteți invitați la sediul DACIN SARA sau puteți să ne adresați o cerere la adresa de e-mail office@dacinsara.ro în vederea clarificării situației Dvs. și a remunerațiilor ce vi se cuvin.

Prezenta constituie notificare în sensul art. 121 alin. (5) și art. 1291 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Pentru orice clarificări și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul 021 314 5731.

DACIN SARA

Convocare Adunare Generală

 

DACIN  SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual – prin prezenta convoacă Adunare Generală de Dare de Seamă – Raport de activitate şi financiar-contabil pentru exerciţiul anului 2017 pentru joi, 22 martie 2018, ora 11:00 la Hotelul Athénée Palace Hilton, Sala Handel, etaj 1 – Str. Episcopiei nr. 1-3, sector 1. În situaţia în care la data mai sus nu se întruneşte cvorumul statutar, ADUNAREA GENERALĂ va avea loc a doua zi, vineri 23 martie 2018 ora 11:00 la Hotelul Athénée Palace Hilton, Sala Enescu, etaj 1 – Str. Episcopiei nr. 1-3, Sector 1.

Ordine de zi: Alegerea Comisiei de redactare a Procesului Verbal; Validarea cvorumului; Prezentare și aprobare Ordine de zi a ședinței; Prezentare și aprobare Dare de seamă anuale pentru anul 2017/ format ORDA; Prezentare și aprobare Raport Consiliu Director pentru anul 2017; Prezentare și aprobare Raport Director General pentru anul 2017 – descărcarea de gestiune; Prezentare și aprobare raport Comisie de Cenzori pentru anul 2017; Prezentare și aprobare Bilanț contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2017; Prezentare și aprobare proiect de Buget de venituri și cheltuieli al DACIN SARA pentru anul 2018; Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale DACIN SARA pentru anul 2018; Aprobare nivel comision aplicabil în repartițiile DACIN SARA până la următoarea Adunare Generală Ordinară a DACIN SARA din anul 2019, precum și aprobare alte rețineri; Stabilire regim sume repartizate, notificate și nerevendicate în termenul legal; Prezentare și aprobare Raport comisie permanentă specială privind accesul la  informații pentru anul 2017; Prezentare și aprobare Raport comisie pentru clasificarea operelor pentru anul 2017; Prezentare și aprobare Raport comisie de validare (a membrilor și a repertoriilor) pentru anul 2017; Prezentarea și adoptarea celorlalte proiecte de hotărâri; Informare privind lista noilor membri; Alegerea Comisiei de numărare a voturilor și a Comisiei de soluționare a contestațiilor; Prezentare candidaturi; Alegerea membrilor Consiliului Director; Alegerea membrilor Comisiei de cenzori și validarea cenzorului contabil autorizat sau expert contabil; Alegerea membrilor Comisiei speciale privind accesul la informații; Diverse.

 

Stimați membri,

Stimați parteneri,

              Vă informăm că, în perioada de 23 decembrie 2017 – 3 ianuarie 2018, DACIN SARA nu va avea program de lucru cu publicul.

Programul de lucru normal va începe din data de 4 ianuarie 2018.

 Sărbători Fericite și La Mulți Ani!

Conducerea DACIN SARA

Sarbatori Fericite DS

Repartitie trimestrul III – 2017

 

     În atenția autorilor de opere cinematografice și audiovizuale, membri și nemembri ai DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual.

     În cursul trimestrului IV al anului 2017, DACIN SARA efectuează o sesiune de repartiție. Sumele colectate și repartizate în cadrul acestei sesiuni vizează utilizarea operelor cinematografice și audiovizuale aferentă trimestrului III al anului 2017.

     În acest sens, DACIN SARA notifică următorii autori, după caz, moștenitori legali ai acestora: click aici

      DACIN SARA va efectua, prin virament bancar, plățile cuvenite titularilor numai pe baza documentelor justificative depuse la dosarele personale. Pentru operele difuzate, dar neînsoțite de documente justificative validate juridic, plățile vor fi amânate până la depunerea și validarea acestora.

      În acest sens sunteți invitați la sediul DACIN SARA sau puteți să ne adresați o cerere la adresa de e-mail office@dacinsara.ro în vederea clarificării situației Dvs. și a remunerațiilor ce vi se cuvin.

Prezenta constituie notificare în sensul art. 121 alin. (5) și art. 1291 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Pentru orice clarificări și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul 021 314 5731.

DACIN SARA

Repartitie trimestrul II – 2017

În atenția autorilor de opere cinematografice și audiovizuale, membri și nemembri ai DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual.

În cursul trimestrului III al anului 2017, DACIN SARA efectuează o sesiune de repartiție. Sumele colectate și repartizate în cadrul acestei sesiuni vizează utilizarea operelor cinematografice și audiovizuale aferentă trimestrului II al anului 2017.

DACIN SARA va efectua, prin virament bancar, plățile cuvenite titularilor numai pe baza documentelor justificative depuse la dosarele personale. Pentru operele difuzate, dar neînsoțite de documente justificative validate juridic, plățile vor fi amânate până la depunerea și validarea acestora.

În acest sens sunteți invitați la sediul DACIN SARA sau puteți să ne adresați o cerere la adresa de e-mail office@dacinsara.ro   în vederea clarificării situației Dvs. și a remunerațiilor ce vi se cuvin.

Prezenta constituie notificare în sensul art. 121 alin. (5) și art. 1291 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Pentru orice clarificări și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul 021 314 5731.

DACIN SARA

Repartitie trimestrul I – 2017

În atenția autorilor de opere cinematografice și audiovizuale, membri și nemembri ai DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual.

În cursul trimestrului II al anului 2017, DACIN SARA efectuează o sesiune de repartiție. Sumele colectate și repartizate în cadrul acestei sesiuni vizează utilizarea operelor cinematografice și audiovizuale aferentă trimestrului I al anului 2017.

DACIN SARA va efectua, prin virament bancar, plățile cuvenite titularilor numai pe baza documentelor justificative depuse la dosarele personale. Pentru operele difuzate, dar neînsoțite de documente justificative validate juridic, plățile vor fi amânate până la depunerea și validarea acestora.

În acest sens sunteți invitați la sediul DACIN SARA sau puteți să ne adresați o cerere la adresa de e-mail office@dacinsara.ro   în vederea clarificării situației Dvs. și a remunerațiilor ce vi se cuvin.

Prezenta constituie notificare în sensul art. 121 alin. (5) și art. 1291 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Pentru orice clarificări și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul 021 314 5731.

DACIN SARA

shutterstock-128564831

Stimați membri,

Stimați parteneri,

Vă informăm că, în perioada 13 – 18 aprilie 2017,  DACIN SARA nu va avea program de lucru cu publicul.

Programul de lucru normal va începe din data de 19 aprilie 2017.

Vă dorim ca  Sfintele Sărbători de Paşte să vă aducă linişte în suflet, multă bucurie, sănătate și fericire alături de cei dragi.

Sărbători Fericite!

Conducerea DACIN SARA

Repartitie – Sesiunea I 2017

 

In atentia autorilor de opere cinematografice si audiovizuale, membri si nemembri ai DACIN SARA – Drepturi de Autor in Cinematografie si Audiovizual – Societatea Autorilor Romani din Audiovizual.

In cursul trimestrului I al anului 2017, DACIN SARA efectueaza o sesiune de repartitie. Sumele colectate si repartizate in cadrul acestei sesiuni vizeaza utilizarea operelor cinematografice si audiovizuale aferenta trimestrului IV al anului 2016.

Convocare Adunare Generala

 

DACIN SARA – Drepturi De Autor In Cinematografie si Audiovizual – Societatea Autorilor Romani din Audiovizual, prin presedinte, convoaca Adunarea Generala Ordinara de Dare de Seama – Raport de activitate si financiar-contabil pentru exercitiul anului 2016 pentru joi, 23 martie 2017, ora 11,00 la Hotelul Athénée Palace Hilton, Sala Chopin, etaj 1 – Str. Episcopiei nr. 1-3, sector 1. In situatia in care la data mai sus nu se intruneste cvorumul statutar, ADUNAREA GENERALA va avea loc a doua zi, vineri, 24 martie 2017 ora 11,00 la Hotelul Athénée Palace Hilton, Sala Enescu, etaj 1 – Str. Episcopiei nr. 1-3, Sector 1.

Ordine de zi: Alegerea Comisiei de redactare a Procesului Verbal. Validarea cvorumului. Prezentare si aprobare Ordine de zi a sedintei. Prezentare si aprobare Dare de seama anuale pentru anul 2016/ format ORDA. Prezentare si aprobare Raport Consiliu Director pentru anul 2016. Prezentare si aprobare Raport Director General pentru anul 2016 – descarcarea de gestiune. Prezentare si aprobare raport Comisie de Cenzori pentru anul 2016. Prezentare si aprobare Bilant contabil pentru exercitiul financiar contabil al anului 2016. Prezentare si aprobare proiect de Buget de venituri si cheltuieli al DACIN SARA pentru anul 2017. Stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale DACIN SARA pentru anul 2017. Aprobare nivel comision aplicabil in repartitiile DACIN SARA pana la urmatoarea Adunare Generala Ordinara a DACIN SARA din anul 2017, precum si aprobare alte retineri. Stabilire regim sume repartizate, notificate si nervendicate in termenul legal. Prezentare si aprobare Raport comisie permanents specials privind accesul la  informatii pentru anul 2016. Prezentare si aprobare Raport comisie pentru clasificarea operelor pentru anul 2016. Prezentare si aprobare Raport comisie de validare a repertoriilor pentru 2016. Prezentare si aprobare Raport comisie de validare a membrilor pentru 2016. Aprobarea modificarii Statutului DACIN SARA. Prezentare si aprobare Norme. Prezentarea si adoptarea celorlalte proiecte de hotarari. Informare privind lista noilor membri. Diverse.

NOTIFICARE PUBLICA – STRAINI – SESIUNILE  III-IV 2016

 

 

In atentia tuturor titularilor de drepturi de opere cinematografice si audiovizuale. DACIN SARA, organism de gestiune colectiva in domeniul drepturilor de autor ale regizorilor si scenaristilor, cu sediul în Bucuresti, Str. Mihai Eminescu , nr. 102-104, etaj 1, ap. 4, sector 2, in temeiul dispozitiei Art. 129 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, notifica titularii de drepturi patrimoniale de autor sa-si identifice operele pentru care au fost repartizate remuneratii in cursul sesiunilor de repartizare din aprilie – septembrie 2016, referitoare la difuzarile din trimestrele II si III 2016 si pentru care nu a fost posibila identificarea titularilor acestor drepturi, in vederea depunerii inscrisurilor doveditoare si efectuarii platii acestor drepturi. Toate informatiile urmeaza a fi consultate la sediul DACIN SARA.

Data: 20.02.2017

Va reamintim faptul ca DACIN SARA acorda ajutoare financiare nerambursabile catre membrii sai. Informatii privind conditiile ce trebuie indeplinite pentru a beneficia de acest ajutor puteti gasi  consultand Normele privind acordarea de ajutoare financiare nerambursabile.

Cererile, insotite de documentele mentionate in art. 2 lit. e) din Norme, se vor depune la sediul DACIN SARA pana la 01.12.2016.

Puteti consulta Normele privind acordarea de ajutoare financiare nerambursabile aici.

Puteti descarca formularele aici.

Repartiție trimestrul III – 2016

 

In atentia autorilor de opere cinematografice si audiovizuale, membri si nemembri ai DACIN SARA – Drepturi de Autor in Cinematografie si Audiovizual – Societatea Autorilor Romani din Audiovizual.

In cursul trimestrului III al anului 2016, DACIN SARA efectueaza o sesiune de repartitie. Sumele colectate si repartizate in cadrul acestei sesiuni vizeaza utilizarea operelor cinematografice si audiovizuale aferenta trimestrului II al anului 2016.

Repartitie trimestrul III – 2016

NOTIFICARE PUBLICA – STRAINI- SESIUNEA  II 2016

In atentia tuturor titularilor de drepturi de opere cinematografice si audiovizuale. DACIN SARA, organism de gestiune colectiva in domeniul drepturilor de autor ale regizorilor si scenaristilor, cu sediul în Bucuresti, Str. Mihai Eminescu , nr. 102-104, etaj 1, ap. 4, sector 2, in temeiul dispozitiei Art. 129 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, notifica titularii de drepturi patrimoniale de autor sa-si identifice operele pentru care au fost repartizate remuneratii in cursul sesiunii de repartizare din ianuarie – martie 2016, referitoare la difuzarile din trimestrul I 2016 si pentru care nu a fost posibila identificarea titularilor acestor drepturi, in vederea depunerii inscrisurilor doveditoare si efectuarii platii acestor drepturi. Toate informatiile urmeaza a fi consultate la sediul DACIN SARA.

NOTIFICARE PUBLICA – STRAINI

In atentia tuturor titularilor de drepturi de opere cinematografice si audiovizuale. DACIN SARA, organism de gestiune colectiva in domeniul drepturilor de autor ale regizorilor si scenaristilor, cu sediul în Bucuresti, Str. Mihai Eminescu , nr. 102-104, etaj 1, ap. 4, sector 2, in temeiul dispozitiei Art. 129 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, notifica titularii de drepturi patrimoniale de autor sa-si identifice operele pentru care au fost repartizate remuneratii in cursul sesiunii de repartizare din februarie 2016, referitoare la difuzarile din trimestrul IV 2015 si pentru care nu a fost posibila identificarea titularilor acestor drepturi, in vederea depunerii inscrisurilor doveditoare si efectuarii platii acestor drepturi. Toate informatiile urmeaza a fi consultate la sediul DACIN SARA.

bunny

Stimati membri,

Stimati parteneri,

Va informam ca, in perioda 28 aprilie – 3 mai 2016, DACIN SARA nu va avea program de lucru cu publicul.

Programul de lucru normal va incepe din data de 4 mai 2016.

Va uram ca sarbatorile pascale sa va aduca liniste si pace in suflete, fericire si bucurii alaturi de cei dragi!

Sarbatori Fericite!

Conducerea DACIN SARA

In conformitate cu art. 4.15 din Statut, in vederea punerii in aplicare a Hotararii nr. 9 din 24.03.2016 a Adunarii Generale a DACIN SARA si a Hotararii Consiliului Director al DACIN SARA nr. 17 din data de 08.04.2016, se adopta prezentele norme privind sprijinul financiar al premierelor de film romanesc si a galelor omagiale ale membrilor DACIN SARA.

Decizia nr. 20_22.04.2016

CONVOCARE Adunare Generală de Dare de Seamă

DACIN  SARA – Drepturi De Autor În Cinematografie  si Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual – CONVOCARE Adunare Generală de Dare de Seamă – Raport de activitate şi financiar-contabil pentru exerciţiul anului 2015 pentru miercuri, 23 martie 2016, ora 11,00 la Hotelul Athénée Palace Hilton, Sala Chopin, etaj 1 – Str. Episcopiei
nr. 1-3, sector 1. În situaţia în care la data mai sus nu se întruneşte cvorumul statutar, ADUNAREA GENERALĂ va avea loc a doua zi, joi 24 martie 2016 ora 11,00 la Hotelul Athénée Palace Hilton, Sala Vivaldi, etaj 1 – Str. Episcopiei nr. 1-3, Sector 1. Ordinea de zi: Alegerea Comisiei de redactare a Procesului Verbal; Validarea cvorumului; Prezentare şi aprobare Ordine de zi a şedinţei; Prezentare şi aprobare Dare de seamă anuale pentru anul 2015/format ORDA; Prezentare şi aprobare Raport Consiliu Director pentru anul 2015; Prezentare şi aprobare Raport Director General pentru anul 2015 – descărcarea de gestiune; Prezentare şi aprobare raport Comisie de Cenzori pentru anul 2015; Prezentare şi aprobare situații financiare la 31.12.2015; Prezentare şi aprobare proiect de Buget de venituri și cheltuieli al DACIN SARA pentru anul 2016; Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale DACIN SARA pentru anul 2016; Aprobare nivel comision aplicabil în repartițiile DACIN SARA până la următoarea Adunare Generală Ordinară a DACIN SARA din anul 2017; Prezentare și aprobare Norme de aplicare a regulamentului general de repartiție; Prezentare şi aprobare Raport comisie permanentă specială privind accesul la  informații pentru anul 2015; Prezentare și aprobare Raport comisie de clasificare a operelor; Prezentarea și adoptarea celorlalte proiecte de hotărâri; Informare privind lista noilor membri; Informare privind controlul anual ORDA și controlul ANAF; Aprobare Dare de seamă anuală pentru anul 2014 detaliată conform solicitărilor ORDA formulate în cadrul controlului anual; Informări. Diverse.

NOTIFICARE – 04.02.2016

           În conformitate cu dispozițiile art. 130 literee e) si h) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, DACIN SARA, în calitate de organism de gestiune colectivă în domeniul cinematografiei și al audiovizualului, are obligația

sa colecteze sumele datorate de utilizatori si sa le repartizeze intre titularii de drepturi, potrivit prevederilor din statut

respectiv

sa ceara utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informații si transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remunerațiilor pe  care le colectează, precum si informații privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, in vederea repartizării acestora; utilizatorii sau intermediarii acestora au obligația sa furnizeze, in format scris si electronic, in termen de 10 zile de la solicitare, informațiile si documentele solicitate, sub semnătura reprezentantului legal si stampilate

Corelativ cu ultima obligație menționată, conform art.139, lit. d) din Legea nr. 8/1996, “constituie contravenții si se sancționează cu amenda de la 3000 la 30.000 lei următoarele fapte: (…) nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 130 lit. h)”

Menționăm ca respectivele informații ne sunt necesare pentru repartizarea sumelor colectate in temeiul gestiunii obligatorii, respectiv retransmiterea prin cablu si remunerația compensatorie pentru copia privata pentru toți autorii romani si străini, si nu afectează cuantumul sumei colectate de la dvs., in temeiul gestiunii facultative (radiodifuzare), ce se datorează doar membrilor DACIN SARA.

Pentru mai multe informații și pentru accesarea NOTIFICARII și a Draftului în format editabil click aici.

Stimați membri,

Stimați parteneri,

Vă informăm că, în perioada de 24 decembrie 2015 – 3 ianuarie 2016, DACIN SARA nu va avea program de lucru cu publicul.

Programul de lucru normal va începe din data de 4 ianuarie 2016.
Pe aceasta cale, vă urăm ca sarbatorile de iarna sa va aduca liniște si pace în suflete, fericire si bucurii alături de cei dragi!

Sarbatori Fericite!
Conducerea DACIN SARA

Repartiție trimestrul IV – 2015

În atenția autorilor de opere cinematografice și audiovizuale, membri si nemembri ai DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual

În cursul trimestrului IV al anului 2015, DACIN SARA efectueaza o sesiune de repartitie. Sumele colectate si repartizate in cadrul acestei sesiuni vizeaza utilizarea operelor cinematografice si audiovizuale aferenta trimestrului III al anului 2015.

Repartitie trimestrul IV – 2015

În atenția membrilor DACIN SARA

În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare nr. 11/23.04.2015 a DACIN SARA și cu Decizia Consiliului Director nr. 33/06.11.2015, publicăm ”Normele privind acordarea de ajutoare financiare nerambursabile către membrii DACIN SARA”.

Membrii DACIN SARA care îndeplinesc condițiile prevăzute de aceste norme sunt invitați să formuleze cereri ce vor fi depuse la Secretariatul instituției.

Director General DACIN SARA

Bogdan FICEAC

Norme privind acordarea de ajutoare financiare nerambursabile

Notificare:

photodune-151654121211TW

In atentia autorilor de opere cinematografice si audiovizuale, membri si nemembri ai DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual
In cursul trimestrului II al anului 2015, DACIN SARA efectueaza o sesiune de repartitie. Sumele colectate si repartizate in cadrul acestei sesiuni vizeaza utilizarea operelor cinematografice si audiovizuale aferenta trimestrului I al anului 2015.
In acest sens, DACIN SARA notifica urmatorii autori, dupa caz, mostenitori legali ai acestora: descarca lista
DACIN SARA va efectua, prin virament bancar, platile cuvenite titularilor numai pe baza documentelor justificative depuse la dosarele personale. Pentru operele difuzate, dar neinsotite de documente justificative validate juridic, platile vor fi amânate pâna la depunerea si validarea acestora.
In acest sens sunteti invitati la sediul DACIN SARA sau puteti sa ne adresati o cerere la adresa de e-mail office@dacinsara.ro iAceastă adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza n vederea clarificarii situatiei dvs. si a remuneratiilor ce vi se cuvin.
Prezenta constituie notificare in sensul art. 121 alin. (5) si art. 1291 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.
Pentru orice clarificari si informatii suplimentare va rugam sa ne contactati telefonic la 021 314 5731.
DACIN SARA

Link-uri Utile