În baza prevederilor Legii 8/1996 „privind dreptul de autor și drepturile conexe” cu modificările și completările ulterioare, Titlul III. Gestiunea și apărarea dreptului de autor și a drepturilor conexe; Capitolul I. Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor conexe; Sectiunile I – III; Art . 123 – 135; sub denumirea de: ORGANISM DE GESTIUNE COLECTIVĂ.
  1. a) în baza Hotarârii Adunarii Generale de constituire din data 10 octombrie 1996;
    b) Sentinta Civila nr. 275/18.11.1996, Judecatoria Sect. 1 – Bucuresti, reiterata prin Sentinta 263/27.05.2005
    c)în baza DECIZIEI OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTUL DE AUTOR, Nr. 1/24 martie 1997
DACIN SARA apără şi reprezintă drepturile morale şi patrimoniale de autor ale regizorilor de filme – opere audiovizuale, de ficţiune, documentare, de animaţie, în calitate de autori principali (Legea 8/1996, art. 65); ale autorilor de scenarii originale, de adaptări, de dialoguri, pentru filme de ficţiune, documentare, de animaţie, ale autorilor grafici pentru operele de animaţie, membri rezidenţi asociaţi prin CONTRACT-MANDAT.
DACIN SARA apără şi reprezintă drepturile morale şi patrimoniale de autor ale regizorilor şi scenariştilor nerezidenţi, membri asociaţi instituţionali prin organizaţii partenere din Europa, cu care deţine Acorduri – Contracte bilaterale de reprezentare.

Statut

Regulamente

Organigrama

Hotărâri