Adunări generale

Ordinea de zi

DACIN SARA – Drepturi De Autor In Cinematografie si Audiovizual – Societatea Autorilor Romani din Audiovizual, prin presedinte, convoaca Adunarea Generala Ordinara de Dare de Seama – Raport de activitate si financiar-contabil pentru exercitiul anului 2016 pentru joi, 23 martie 2017, ora 11,00 la Hotelul Athénée Palace Hilton, Sala Chopin, etaj 1 – Str. Episcopiei nr. 1-3, sector 1. In situatia in care la data mai sus nu se intruneste cvorumul statutar, ADUNAREA GENERALA va avea loc a doua zi, vineri, 24 martie 2017 ora 11,00 la Hotelul Athénée Palace Hilton, Sala Enescu, etaj 1 – Str. Episcopiei nr. 1-3, Sector 1.

Ordine de zi: Alegerea Comisiei de redactare a Procesului Verbal. Validarea cvorumului. Prezentare si aprobare Ordine de zi a sedintei. Prezentare si aprobare Dare de seama anuale pentru anul 2016/ format ORDA. Prezentare si aprobare Raport Consiliu Director pentru anul 2016. Prezentare si aprobare Raport Director General pentru anul 2016 – descarcarea de gestiune. Prezentare si aprobare raport Comisie de Cenzori pentru anul 2016. Prezentare si aprobare Bilant contabil pentru exercitiul financiar contabil al anului 2016. Prezentare si aprobare proiect de Buget de venituri si cheltuieli al DACIN SARA pentru anul 2017. Stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale DACIN SARA pentru anul 2017. Aprobare nivel comision aplicabil in repartitiile DACIN SARA pana la urmatoarea Adunare Generala Ordinara a DACIN SARA din anul 2017, precum si aprobare alte retineri. Stabilire regim sume repartizate, notificate si nervendicate in termenul legal. Prezentare si aprobare Raport comisie permanents specials privind accesul la  informatii pentru anul 2016. Prezentare si aprobare Raport comisie pentru clasificarea operelor pentru anul 2016. Prezentare si aprobare Raport comisie de validare a repertoriilor pentru 2016. Prezentare si aprobare Raport comisie de validare a membrilor pentru 2016. Aprobarea modificarii Statutului DACIN SARA. Prezentare si aprobare Norme. Prezentarea si adoptarea celorlalte proiecte de hotarari. Informare privind lista noilor membri. Diverse.