Adunări generale

Ordinea de zi

DACIN  SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din AudiovizualConvoacă Adunarea Generală de Dare de Seamă – Raport de activitate și financiar-contabil pentru exercițiul anului 2018 pentru joi, 28 martie 2019, ora 11:00 la Hotelul Athénée Palace Hilton, Sala Office 1, etaj 1 – Str. Episcopiei  nr. 1-3, sector 1. În situația în care la data mai sus nu se întrunește cvorumul statutar, ADUNAREA GENERALĂ va avea loc a doua zi, vineri 29 martie 2019 ora 11:00 la Hotelul Athénée Palace Hilton, Sala Vivaldi, etaj 1 – Str. Episcopiei nr. 1-3, Sector 1.

ORDINE DE ZI

 1. Alegerea Comisiei de redactare a Procesului Verbal.

 2. Validarea cvorumului.

 3. Prezentare şi aprobare Ordine de zi a şedinţei.

 4. Prezentare și aprobare modificare și completare Statut DACIN SARA.

 5. Prezentare şi aprobare Dare de seamă anuală pentru anul 2018/ format ORDA.

 6. Prezentare şi aprobare Raport Consiliu Director pentru anul 2018.

 7. Prezentare şi aprobare Raport Director General pentru anul 2018 – descărcarea de gestiune.

 8. Prezentare şi aprobare raport Comisie de Cenzori pentru anul 2018.

 9. Prezentare şi aprobare Bilanț contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2018.

 10. Prezentare şi aprobare proiect de Buget de venituri și cheltuieli al DACIN SARA pentru anul 2019.

 11. Stabilirea strategiei, obiectivelor și metodelor generale ale DACIN SARA pentru anul 2019.

 12. Aprobare nivel comision aplicabil în repartițiile DACIN SARA, precum și aprobare alte rețineri.

 13. Stabilire regim sume repartizate, notificate și nerevendicate în termenul legal.

 14. Prezentare şi aprobare Raport comisie permanentă specială privind accesul la  informații pentru anul 2018.

 15. Prezentare și aprobare Raport comisie pentru clasificarea operelor pentru anul 2018.

 16. Prezentare și aprobare Raport comisie de validare (a membrilor și a repertoriilor) pentru anul 2018.

 17. Prezentarea și adoptarea celorlalte proiecte de hotărâri.

 18. Informare privind lista noilor membri.

 19. Alegerea Comisiei de numărare a voturilor și a Comisiei de soluționare a contestațiilor.

 20. Prezentare candidaturi.

 21. Alegerea membrilor Comisiei de Supraveghere.

 22. Diverse