Radiodifuzare

Pentru utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, este necesar sa se obtina o licenta (autorizare) de la DACIN SARA. Obligativitatea de a solicita licenta revine utilizatorului anterior radiodifuzarii. Obtinerea de licenta neexclusiva din partea unui organism de gestiune colectiva nu exclude obligativitatea legala a utilizatorului de a obtine licenta din partea tuturor organismelor care reprezinta ceilalti titulari de drepturi.
Pentru obtinerea formularelor contactati Departamentul Colectare din cadrul DACIN SARA.
Consultati Metodologia in vigoare