VICTORIE REMARCABILĂ LA STRASBOURG!

ue

Ieri, 12 septembrie 2018, Parlamentul European a aprobat propunerea de Directivă privind Dreptul de Autor pe Piața Unică Digitală. Aceasta cuprinde îmbunătățiri semnificative ale dispozițiilor privind remunerarea corectă în contractele autorilor și artiștilor interpreți sau executanți, precum și confirmarea introducerii unui nou articol foarte important care stabilește principiul remunerării echitabile și proporționale a autorilor din exploatarea operelor lor online (noul Articol -14).

Astfel, se instituie o obligație de transparență care asigură autorii că vor primi informații corecte, relevante și cuprinzătoare privind exploatarea operelor lor de la cei cărora le-au acordat o licență sau le-au transferat drepturile, în special în ceea ce privește modurile de exploatare, veniturile directe și indirecte generate și remunerația datorată.

De asemenea, prin mecanismul de ajustare a contractelor prevăzut, autorii au dreptul de a cere o remunerație suplimentară, adecvată și echitabilă părții cu care au încheiat un contract pentru exploatarea drepturilor atunci când remunerația convenită inițial este disproporționat de scăzută în raport cu veniturile directe sau indirecte și beneficiile relevante obținute ulterior din exploatarea operelor ori a interpretărilor sau a execuțiilor.

Mulțumim parlamentarilor europeni pentru sprijinul oferit creatorilor prin susținerea și protejarea drepturilor lor de autor.

Mulțumim îndeosebi europarlamentarilor români care s-au situat pe primul loc în susținerea creatorilor europeni, fapt oglindit la vot: din 27 prezenți, 23 au votat în sprijinul creatorilor (toți cei din Grupul Socialiștilor și Democraților, toți cei din Grupul Partidului Popular European și domna Norica Nicolai din Grupul ALDE), 2 au votat împotriva creatorilor (doamnele Renate Weber și Monica Macovei) și 2 s-au abținut (domnii Laurențiu Rebega  și Traian Ungureanu).

Mulțumim, de asemenea, colegilor din DACIN SARA, regizori și scenariști, care au contribuit la promovarea intereselor creatorilor prin semnarea petițiilor, scrisorilor deschise etc., realizate alături de colegii noștri din Societatea Europeană a Autorilor din Audiovizual (SAA), din Federaţia Regizorilor de Film din Europa (FERA), din Federația Scenariștilor din Europa (FSE) și din CISAC (Confederația Internațională a Societăților de Autori și Compozitori).

Leave a Reply