Adunare generală 28/29.03.2024

Stimați membri ai Asociației DACIN SARA,

 

   Asociația DACIN  SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din AudiovizualConvoacă Adunarea Generală pentru joi, 28 martie 2024, ora 10.00 la Hotelul InterContinental Athénée Palace București, Sala Office, Strada Episcopiei nr. 1-3, etaj 1, sector 1. În situația în care la data mai sus nu se întrunește cvorumul statutar, Adunarea Generală va avea loc a doua zi, vineri, 29 martie 2024 ora 11.00 la Hotelul InterContinental Athénée Palace București, Sala Regina Maria, Strada Episcopiei nr. 1-3, parter, sector 1.

 

ORDINE DE ZI 

1.   Alegerea Comisiei de redactare a Procesului Verbal.

2.   Validarea cvorumului.

3.   Prezentare şi aprobare Ordine de zi a şedinţei.

4.   Prezentare și aprobare Dare de seamă anuală pentru anul 2023/ format ORDA.

5.   Prezentare şi aprobare Raport Consiliu Director pentru anul 2023.

6.   Prezentare şi aprobare Raport Manager General pentru anul 2023.

7.   Prezentare și aprobare Raport Comisie de Supraveghere pentru anul 2023.

8.   Prezentare şi aprobare Raport Comisie de cenzori pentru anul 2023.

9.   Prezentare şi aprobare Bilanț contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2023.

10. Prezentare și aprobare rezultat financiar și rezerve.

11. Prezentare şi aprobare Raport comisie permanentă specială privind accesul la  informații pentru anul 2023.

12. Prezentare și aprobare Rapoarte celelalte Comisii din cadrul DACIN SARA:

  1. 12.1 Raport comisie pentru clasificarea operelor pentru anul 2023.

  2. 12.2 Raport comisie de validare (a membrilor și a repertoriilor) pentru anul 2023.

13. Stabilirea strategiei, obiectivelor și metodelor generale ale DACIN SARA pentru anul 2024:

  1. 13.1 Aprobare nivel comision aplicabil în repartițiile DACIN SARA, precum și aprobare alte rețineri (fond de rezervă și fond social, cultural, educațional) aferente anului 2024.

  2. 13.2 Aprobare buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

  3. 13.3 Aprobare alte proiecte de hotărâre.

14. Informare privind lista noilor membri.

15. Diverse.

 

Întocmit în baza Deciziilor Consiliului Director nr. 1 din 12.01.2024, 9 și 10 din 10.02.2024, cu respectarea prevederilor statutare în vigoare.    

 

Asociația DACIN SARA

26.02.2024