Anexe

Bilanțul contabil, contul de venituri și cheltuieli, situația fluxurilor de trezorerie (cash-flow),  precum și raportul activităților din exercițiul financiar, întocmite conform legislației privind contabilitatea se anexează dării de seama și fac parte integrantă din această și pot fi consultate la sediul DACIN SARA.