Anunt Repartitie – Sesiunea I – 2024

În atenția autorilor de opere cinematografice și audiovizuale, membri și nemembri ai ASOCIAȚIEI DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual.

În cursul trimestrului I al anului 2024, ASOCIAȚIA DACIN SARA efectuează o sesiune de repartiție. Sumele colectate și repartizate în cadrul acestei sesiuni vizează utilizarea operelor cinematografice și audiovizuale aferentă trimestrului IV al anului 2023.

În acest sens, ASOCIAȚIA DACIN SARA notifică următorii autori, după caz, moștenitori legali ai acestora.

ASOCIAȚIA DACIN SARA va efectua, prin virament bancar, plățile cuvenite titularilor numai pe baza documentelor justificative depuse la dosarele personale. Pentru operele difuzate, dar neînsoțite de documente justificative validate juridic, plățile vor fi amânate până la depunerea și validarea acestora.

Operele audiovizuale românești din trimestrul VI 2023 le găsiți aici.

În acest sens sunteți invitați la sediul ASOCIAȚIEI DACIN SARA sau puteți să ne adresați o cerere la adresa de e-mail office@dacinsara.ro în vederea clarificării situației dvs. și a remunerațiilor ce vi se cuvin.

Prezenta constituie notificare în sensul art. 138 alin. (5) și art. 159 alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 8/1996, republicată, privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Pentru orice clarificări și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați telefonic.