Adunări generale

 

Stimați membri ai Asociației DACIN SARA,

În conformitate cu prevederile legale și statutare în vigoare, Consiliul Director al Asociației DACIN  SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual,  prin Director General, convoacă Adunarea Generală de Dare de Seamă – Raport de activitate și financiar-contabil pentru exercițiul anului 2020 pentru joi, 25 martie 2021, ora 11:00. Având în vedere situația excepțională determinată de starea de alertă instituită pe întreg teritoriul României, cauzată de pandemia COVID-19, Adunarea Generală se va desfășura online, accesând site-ul www.dacinsara.ro – secțiunea Adunare generală online DACIN SARA 2021. În situația în care la data de mai sus nu se întrunește cvorumul statutar, ADUNAREA GENERALĂ va avea loc, în aceleași condiții, a doua zi, vineri 26 martie 2021, ora 11:00.

ORDINE DE ZI

1. Alegerea Comisiei de redactare a Procesului Verbal.

2. Validarea cvorumului.

3. Prezentare şi aprobare Ordine de zi a şedinţei.

4. Prezentare şi aprobare Dare de seamă anuale pentru anul 2020/ format ORDA.

5. Prezentare şi aprobare Raport Consiliu Director pentru anul 2020 – descărcarea de gestiune.

6. Prezentare şi aprobare Raport Manager General pentru anul 2020 – descărcarea de gestiune.

7. Prezentare și aprobare Raport Comisie de supraveghere pentru anul 2020.

8. Prezentare şi aprobare Raport Comisie de cenzori pentru anul 2020.

9. Prezentare şi aprobare Bilanț contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2020.

10. Prezentare și aprobare rezultat financiar și rezerve.

11. Prezentare şi aprobare Raport comisie permanentă specială privind accesul la informații pentru anul 2020.

12. Prezentare și aprobare Rapoarte celelalte Comisii din cadrul DACIN SARA:

         ♦ Raport comisie pentru clasificarea operelor pentru anul 2020.

         ♦ Raport comisie de validare (a membrilor și a repertoriilor) pentru anul 2020.

13. Stabilirea strategiei, obiectivelor și metodelor generale ale DACIN SARA pentru anul 2021. 

         ♦ Aprobare nivel comision aplicabil în repartițiile DACIN SARA, precum și aprobare alte rețineri  (fond de rezervă și fond social, cultural, educațional) aferente anului 2021. 

         ♦ Aprobare buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. 

         ♦ Stabilire regim sume repartizate, notificate și nerevendicate în termenul legal. 

         ♦ Aprobare alte proiecte de hotărâre.

14. Informare privind lista noilor membri.

15. Diverse.

Conform prevederilor art. 170  alin. 7 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (republicată), într-un interval de 30 de zile înainte de Adunarea Generală, toate documentele se găsesc spre consultare la sediul DACIN SARA.

18.02.2021 – DACIN SARA