Adunări generale

Stimați membri,

DACIN SARA – Drepturi de Autor in Cinematografie si Audiovizual – Societatea Autorilor Romani din Audiovizual, cu sediul social în București, Mihai Eminescu nr. 102-104, et. 1, ap. 4 sector 2, având CIF RO9068034,

Având în vedere dispozițiile Decretului prezidențial nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României pentru o durata de 30 de zile începând cu data de 16.03.2020, precum și o eventuală prelungire a acesteia, vă aducem la cunoștință anularea convocării Adunării Generale Ordinare a DACIN SARA din data de 9/10.04.2020 ora 11:00, Hotelul Athénée Palace Hilton – Str. Episcopiei  nr. 1-3, sector 1.

Ulterior încetării stării de urgență, va fi convocată Adunarea Generală Ordinară a DACIN SARA la o dată și într-o locație ce vor fi comunicate atât pe  site-ul DACIN SARA, cât și prin alte mijloace de comunicare în masă, conform procedurilor statutare aplicabile.

DACIN  SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual – Convoacă Adunarea Generală de Dare de Seamă – Raport de activitate și financiar-contabil pentru exercițiul anului 2019 pentru joi, 9 aprilie 2020, ora 11:00 la Hotelul Athénée Palace Hilton, Sala Office, etaj 1 – Str. Episcopiei  nr. 1-3, sector 1. În situația în care la data de mai sus nu se întrunește cvorumul statutar, ADUNAREA GENERALĂ va avea loc a doua zi, vineri 10 aprilie 2020 ora 11:00 la Hotelul Athénée Palace Hilton, Sala Enescu, etaj 1 – Str. Episcopiei nr. 1-3, Sector 1.

ORDINE DE ZI

1. Alegerea Comisiei de redactare a Procesului Verbal.

2. Validarea cvorumului.

3. Prezentare şi aprobare Ordine de zi a şedinţei.

4. Prezentare şi aprobare Dare de seamă anuale pentru anul 2019/ format ORDA.

5. Prezentare şi aprobare Raport Consiliu Director pentru anul 2019.

6. Prezentare şi aprobare Raport Manager General pentru anul 2019 – descărcarea de gestiune.

7. Prezentare și aprobare Raport Comisie de supraveghere.

8. Prezentare şi aprobare Raport Comisie de cenzori pentru anul 2019.

9. Prezentare şi aprobare Bilanț contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2019.

10. Prezentare și aprobare rezultat financiar și rezerve.

11. Prezentare şi aprobare Raport comisie permanentă specială privind accesul la  informații pentru anul 2019.

12. Prezentare și aprobare Rapoarte celelalte Comisii din cadrul DACIN SARA:

         ♦ Raport comisie pentru clasificarea operelor pentru anul 2019.

         ♦ Raport comisie de validare (a membrilor și a repertoriilor) pentru anul 2019.

         ♦ Raport comisie de specialitate pentru probleme on-line pentru anul 2019.

13. Stabilirea strategiei, obiectivelor și metodelor generale ale DACIN SARA pentru anul 2020. 

         ♦ Aprobare nivel comision aplicabil în repartițiile DACIN SARA, precum și aprobare alte rețineri  (fond de rezervă și fond social, cultural, educațional) aferente anului 2020. 

         ♦ Aprobare buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. 

         ♦ Stabilire regim sume repartizate, notificate și nerevendicate în termenul legal. 

         ♦ Aprobare alte proiecte de hotărâre.

14. Aprobare completare denumire DACIN SARA conform prevederi legale aplicabile, aprobare modificare Statut.

15. Informare privind lista noilor membri.

16. Alegerea Comisiei de numărare a voturilor și a Comisiei de soluționare a contestațiilor.

17. Completare Comisie specială privind accesul la informații prin alegerea unui nou membru.

18. Diverse

Conform prevederilor art. 170  alin.7 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (republicată), într-un interval de 30 de zile înainte de Adunarea Generală, toate documentele se găsesc spre consultare la sediul DACIN SARA.

DACIN SARA