Adunări generale

Stimați membri DACIN SARA,

În conformitate cu prevederile legale și statutare în vigoare, Consiliul Director al DACIN  SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual,  prin Director General, convoacă Adunarea Generală de Dare de Seamă – Raport de activitate și financiar-contabil pentru exercițiul anului 2019 pentru joi, 16 iulie 2020, ora 11:00. Având în vedere situația excepțională determinată de starea de alertă/urgență generate de pandemia COVID19, Adunarea Generală se va desfășura online, accesând site-ul www.dacinsara.ro – secțiunea Adunare Generală online DACIN SARA 2020. În situația în care la data de mai sus nu se întrunește cvorumul statutar, ADUNAREA GENERALĂ va avea loc, în aceleași condiții, a doua zi, vineri 17 iulie 2020, ora 11:00.

ORDINE DE ZI

1. Alegerea Comisiei de redactare a Procesului Verbal.

2. Validarea cvorumului.

3. Prezentare şi aprobare Ordine de zi a şedinţei.

4. Prezentare şi aprobare Dare de seamă anuale pentru anul 2019/ format ORDA.

5. Prezentare şi aprobare Raport Consiliu Director pentru anul 2019.

6. Prezentare şi aprobare Raport Manager General pentru anul 2019 – descărcarea de gestiune.

7. Prezentare și aprobare Raport Comisie de supraveghere.

8. Prezentare şi aprobare Raport Comisie de cenzori pentru anul 2019.

9. Prezentare şi aprobare Bilanț contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2019.

10. Prezentare și aprobare rezultat financiar și rezerve.

11. Prezentare şi aprobare Raport comisie permanentă specială privind accesul la  informații pentru anul 2019.

12. Prezentare și aprobare Rapoarte celelalte Comisii din cadrul DACIN SARA:

         ♦ Raport comisie pentru clasificarea operelor pentru anul 2019.

         ♦ Raport comisie de validare (a membrilor și a repertoriilor) pentru anul 2019.

         ♦ Raport comisie de specialitate pentru probleme on-line pentru anul 2019.

13. Stabilirea strategiei, obiectivelor și metodelor generale ale DACIN SARA pentru anul 2020. 

         ♦ Aprobare nivel comision aplicabil în repartițiile DACIN SARA, precum și aprobare alte rețineri  (fond de rezervă și fond social, cultural, educațional) aferente anului 2020. 

         ♦ Aprobare buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. 

         ♦ Stabilire regim sume repartizate, notificate și nerevendicate în termenul legal. 

         ♦ Aprobare alte proiecte de hotărâre.

14. Aprobare completare denumire DACIN SARA conform prevederi legale aplicabile, aprobare modificare Statut.

15. Informare privind lista noilor membri.

16. Alegerea Comisiei de numărare a voturilor și a Comisiei de soluționare a contestațiilor.

17. Completare Comisie specială privind accesul la informații prin alegerea unui nou membru.

18. Diverse

Conform prevederilor art. 170  alin. 7 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (republicată), într-un interval de 30 de zile înainte de Adunarea Generală, toate documentele se găsesc spre consultare la sediul DACIN SARA.

15.06.2020 – DACIN SARA