Adunări generale

Stimați membri ai Asociației DACIN SARA,

 

            În conformitate cu prevederile legale și statutare în vigoare Consiliul Director prin Directorul General al Asociației DACIN  SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din AudiovizualConvoacă Adunarea Generală de Dare de Seamă – Raport de activitate și financiar-contabil pentru exercițiul anului 2021 și alegeri pentru joi, 24 martie 2022, ora 11:00 la Grand Hotel Bucharest (fostul Hotel Intercontinental), Sala Ronda, etaj 1 – Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, sector 1. În situația în care la data mai sus nu se întrunește cvorumul statutar, ADUNAREA GENERALĂ va avea loc a doua zi, vineri 25 martie 2022 ora 11:00 la Grand Hotel Bucharest (fostul Hotel Intercontinental), Sala Ronda, etaj 1 – Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, sector 1.

Adunarea Generală Ordinară a membrilor Asociației DACIN SARA va avea următoarea ordine de zi: 

1. Alegerea Comisiei de redactare a Procesului Verbal.

2. Validarea cvorumului.

3. Prezentare şi aprobare Ordine de zi a şedinţei.

4. Prezentare și aprobare Dare de seamă anuală pentru anul 2021/ format ORDA.

5. Prezentare şi aprobare Raport Consiliu Director pentru anul 2021.

6. Prezentare şi aprobare Raport Manager General pentru anul 2021.

7. Prezentare și aprobare Raport Comisie de Supraveghere pentru anul 2021.

8. Prezentare şi aprobare Raport Comisie de cenzori pentru anul 2021.

9. Prezentare şi aprobare Bilanț contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2021.

10. Prezentare și aprobare rezultat financiar și rezerve.

11. Prezentare şi aprobare Raport comisie permanentă specială privind accesul la  informații pentru anul 2021.

12. Prezentare și aprobare Rapoarte celelalte Comisii din cadrul DACIN SARA:

   ● Raport comisie pentru clasificarea operelor pentru anul 2021.

   ● Raport comisie de validare (a membrilor și a repertoriilor) pentru anul 2021.

13. Stabilirea strategiei, obiectivelor și metodelor generale ale DACIN SARA pentru anul 2022:

   ● Aprobare nivel comision aplicabil în repartițiile DACIN SARA, precum și aprobare alte rețineri (fond de rezervă și fond social, cultural, educațional) aferente anului 2022.

   ● Aprobare buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

   ● Aprobare alte proiecte de hotărâre.

14. Informare privind lista noilor membri.

15. Alegerea Comisiei de numărare a voturilor și a Comisiei de soluționare a contestațiilor.

16. Prezentare candidaturi.

17. Alegerea membrilor Consiliului Director.

18. Alegerea membrilor Comisiei de Supraveghere

19. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori și validarea cenzorului contabil autorizat sau expert contabil.

20. Alegerea membrilor Comisiei speciale privind accesul la informații.

21. Diverse.

 

Întocmit în baza Deciziilor Consiliului Director nr. 1/27.01.2022, nr. 6/10.02.2022 și nr. 10/16.02.2022 , cu respectarea prevederilor statutare în vigoare.

 

 

 

Asociația DACIN SARA

21.02.2022