Dosarul de înscriere trebuie să conțină cumulativ următoarele documente: