Moment crucial pentru creatorii europeni: Vot pentru modernizarea drepturilor de autor

Pe 15 aprilie 2019, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Directiva privind dreptul de autor şi Directiva de stabilire a normelor privind exercitarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio.

Adoptarea celor 2 directive reprezintă un pas uriaş  în modernizarea dreptului UE existent în materie de drepturi de autor. Acestea contribuie la adaptarea normelor la era digitală, aspect ce va contribui la protejarea şi susţinerea autorilor în precesul de creaţie.

Directiva privind dreptul de autor consacră dreptul autorilor și al artiștilor interpreți sau executanți la o remunerație corespunzătoare și proporțională în momentul acordării de licențe sau al transferării drepturilor lor, introduce o obligație de transparență în ceea ce privește exploatarea operelor licențiate și un mecanism de ajustare a remunerațiilor, precum și un mecanism specific de soluționare alternativă a litigiilor.

Directiva de stabilire a normelor privind exercitarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio îşi propune să îmbunătățească accesul transfrontalier la conținutul online.  De asemenea, prevede asigurarea securităţii juridice pentru transmisiile programelor de radio și televiziune prin „introducere directă”, asigurând remunerarea corespunzătoare a titularilor de drepturi atunci când operele lor sunt utilizate în cadrul programelor transmise prin „introducere directă”, precum şi facilitarea acordării de licențe pentru materialele protejate prin drepturi de autor cuprinse în astfel de programe.

Directiva clarifică statutul juridic al tehnicii numite „introducere directă”; este vorba de situația în care un radiodifuzor își transmite semnalele purtătoare de programe către distribuitorii de semnale în așa fel încât respectivele semnale să nu fie accesibile publicului în timpul transmisiei respective. În acest caz se consideră că are loc un singur act de comunicare către public. Aceasta înseamnă că atât radiodifuzorul, cât și distribuitorul de semnale vor trebui să obțină drepturile aferente.

În ceea ce privește tipurile de retransmisii incluse în directivă, drepturile asupra operelor și a altor materiale pe care le conțin programele radiodifuzate trebuie să fie obținute prin intermediul unui organism de gestiune colectivă. Acest organism de gestiune colectivă este de asemenea abilitat să obțină drepturi pe care titularii de drepturi nu i le-au transferat.

Noile norme privind drepturile de autor, precum și noile norme care facilitează accesul transfrontalier la conținutul online de radio și televiziune vor fi semnate oficial miercuri, 17 aprilie, la sediul Parlamentului European din Strasbourg.

După publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, statele membre vor avea la dispoziție 24 de luni pentru a transpune directiva în legislația lor națională.

Mulţumim încă o dată membrilor Parlamentului şi Consiliului Uniunii Europene pentru interesul şi susţinerea faţă de creatorii europeni!

Textul integral al celor două directive adoptate poate fi consultat mai jos:

Directiva privind Dreptul de Autor –  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-51-2019-INIT/ro/pdf

Directiva de stabilire a normelor privind exercitarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio – https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-7-2019-INIT/ro/pdf

Leave a Reply