Parlamentul European a votat în favoarea noii Directive privind drepturile de autor

Ieri, 26 martie 2019, Parlamentul European a adoptat Directiva privind Dreptul de Autor pe Piața Unică Digitală. Aceasta este menită să întărească drepturile autorilor dar şi să extindă protecţia acestora în mediul online.

Directiva privind Dreptul de Autor pe Piața Unică Digitală conține dispoziții esențiale în capitolul 3 privind remunerarea corectă a autorilor și a artiștilor interpreți sau executanți, care reprezintă o realizare importantă în legislația UE. Ea stabilește un principiu general al remunerației proporționale care să permită autorilor să împărtășească succesul economic al operelor lor (articolul 18) și dispoziții care consolidează dreptul autorilor la informare cu privire la exploatarea operelor lor (articolul 19), care întăresc puterea de negociere a acestora (Articolele 20 și 21) și care stabiliesc un drept de revocare (articolul 22).â

Astfel, se instituie o obligație de transparență care asigură autorii că vor primi informații corecte, relevante și cuprinzătoare privind exploatarea operelor lor de la cei cărora le-au acordat o licență sau le-au transferat drepturile, în special în ceea ce privește modurile de exploatare, veniturile directe și indirecte generate și remunerația datorată.

De asemenea, prin mecanismul de ajustare a contractelor prevăzut, autorii au dreptul de a cere o remunerație suplimentară, adecvată și echitabilă părții cu care au încheiat un contract pentru exploatarea drepturilor atunci când remunerația convenită inițial este disproporționat de scăzută în raport cu veniturile directe sau indirecte și beneficiile relevante obținute ulterior din exploatarea operelor ori a interpretărilor sau a execuțiilor.

Mulțumim parlamentarilor europeni pentru sprijinul oferit creatorilor prin susținerea și protejarea drepturilor lor de autor.

Mulțumim, de asemenea, colegilor din DACIN SARA, regizori și scenariști, care au contribuit la promovarea intereselor creatorilor prin semnarea petițiilor, scrisorilor deschise etc., realizate alături de colegii noștri din Societatea Europeană a Autorilor din Audiovizual (SAA), din Federaţia Regizorilor de Film din Europa (FERA), din Federația Scenariștilor din Europa (FSE) și din CISAC (Confederația Internațională a Societăților de Autori și Compozitori).

Leave a Reply