Procedură înscriere autori de opere cinematografice și alte opere audiovizuale

Autori membri DACIN SARA

Dosarul de înscriere trebuie să conțină cumulativ următoarele documente:

  • Cerere de adeziune (formatul aprobat se regăsește la sediul DACIN SARA sau pe site-ul dacinsara.ro) completat și semnat de către autor;

  • Contractul mandat (formatul aprobat se regăsește la sediul DACIN SARA sau pe site-ul dacinsara.ro) completat și semnat de către autor;

  • BI/CI autor (copie “conform cu originalul” semnată);

  • 10 lei reprezentând taxa de adeziune (taxa se achită la casieria DACIN SARA);

  • Codul IBAN al contului autorului ( formatul aprobat se regăsește la sediul DACIN SARA sau pe site-ul dacinsara.ro);

  • Formular declarație de repertoriu (formatul aprobat se regăsește la sediul DACIN SARA sau pe site-ul dacinsara.ro) completat și semnat de către autor;

  • Pentru operele create după anul 1996, contractele care să ateste calitatea autorului și drepturile ce îi revin (copie “conform cu originalul” semnată);

  • Pentru operele create după anul 1996, declarație pe proprie răspundere (formatul aprobat se regăsește la sediul DACIN SARA sau pe site-ul dacinsara.ro) completată și semnată în fața angajatului DACIN SARA desemnat;

  • Orice alte documente relevante.

Înainte de depunere, dosarul va fi verificat de persoana desemnată din cadrul DACIN SARA. Dosarele incomplete nu vor fi primite până în momentul în care vor fi complete. În momentul în care dosarul va cuprinde toate documentele menționate mai sus, va fi înregistrat în Registrul general de corespondență externă de intrări-ieșiri, după care va fi înaintat, spre avizare, în proxima ședință a Consiliului Director. După aceasta, dosarul se va întoarce la persoana desemnată din cadrul DACIN SARA, unde, fiecare dosar va primi un număr de membru în Registrul Special de mandate, iar datele se vor introduce în aplicația proprie DACIN SARA.