Copia privata

Copia privata este o remuneratie compensatorie instituita de Legea Nr.8/ 1996 pe care trebuie sa o plateasca agentii economici care fabrica sau introduc pe teritoriul Romaniei:

  • suporturi pe care se pot realiza inregistrari sonore sau audiovizuale analogice sau digitale;

  • aparate concepute pentru realizarea de copii analogice sau digitale.

Din anul 2005, UPFR este desemnat de ORDA drept unic colector pentru copia privata din domeniul audiovizual. Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania distribuie anual fondurile colectate din Copia Privata catre ceilalti beneficiari ai acestui drept (UPFAR-ARGOA, Dacin Sara, Credidam, UCMR-ADA, Visarta).

Incepand din anul 2005, lista de aparate si suporturi, respectiv valoarea remuneratiei compensatorii s-au modificat. In prezent se aplica Metodologia stabilita prin Decizia ORDA Nr. 61/ 2009, publicata in M. Of. 316/ 13.05.2009 . Pentru anii anteriori se aplica prevederile aflate in vigoare la data respectiva.

Pentru Copia Privata nu se emite licenta, ci se incheie un protocol privind incasarea remuneratiei compensatorii pentru copia privata in domeniul inregistrarilor sonore si audiovizuale. Incheierea protocolului este optionala, deoarece platirea remuneratiei compensatorii pentru copia privata este o obligatie legala.

Consultati Detalii Copia Privata si Metodologia in vigoare.