Reproducere

Pentru reperoducerea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, este necesar sa se obtina o licenta  (autorizare) de la DACIN SARA. Obligativitatea de a solicita licenta revine utilizatorului anterior reproducerii. Obtinerea de licenta neexclusiva din partea unui organism de gestiune colectiva nu exclude obligativitatea legala a utilizatorului de a obtine licenta din partea tuturor organismelor care reprezinta ceilalti titulari de drepturi.

Pentru obtinerea formularelor contactati Departamentul Colectare din cadrul DACIN SARAPersoana de contact: Constantin Stanca, tel: 021.314.5731.

Consultati Metodologia si tabelul de remuneratii in vigoare