Notificare

În atenția tuturor titularilor de drepturi de opere cinematografice și audiovizuale, în conformitate cu art. 159, alin.4 din Legea nr.8/1996 din 14.03.1996, republicată,  prin care:

Notificarea sumelor nerepartizate sau nerevendicate se face în scris și electronic, inclusiv pe pagina proprie de internet a organismului de gestiune colectivă, în termen de 3 luni de la încheierea exercițiului financiar în care au fost colectate, și va conține următoarele informații, dacă sunt cunoscute:

a) titlul operei sau al obiectului protejat;

b) elementele de identificare a artiștilor interpreți și executanți, a fonogramelor sau a videogramelor;

c) numele editorului sau al producătorului respectiv

d) orice alte informații care ar putea facilita identificarea titularului de drepturi.”

Vă punem la dispoziție informațiile necesare în acest sens:

31.03.2323