Retransmitere prin cablu

Potrivit Deciziei ORDA nr. 334/2010, DACIN SARA este colectorul remuneratiilor cuvenite autorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale pentru retransmiterea prin cablu a acestor opere.

Obligativitatea de a solicita licenta revine utilizatorului anterior inceperii actvitatii de retransmitere. Obtinerea de licenta neexclusiva din partea unui organism de gestiune colectiva nu exclude obligativitatea legala a utilizatorului de a obtine licenta din partea tuturor organismelor care reprezinta ceilalti titulari de drepturi.

Pentru obtinerea formularelor contactati Departamentul Colectare din cadrul DACIN SARA. Persoana de contact: Constantin Stanca, tel: 021.314.5731.

ATENTIE!!! De la data de 4 aprilie 2022 nu se mai aplică penalitatea anterioară din Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor și titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, ci o penalitate egală cu dobânda legală. Nivelul penalității de întârziere prevăzut prin metodologii a fost modificat prin art. 165 alin. 91 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată de Legea nr. 69/2022, in vigoare din data de 04.04.2022.                                                                                                             

Consultati Metodologia actualizata

Descarca formulare