Retransmitere prin cablu

Potrivit Deciziei ORDA nr. 334/2010, DACIN SARA este colectorul remuneratiilor cuvenite autorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale pentru retransmiterea prin cablu a acestor opere.
Obligativitatea de a solicita licenta revine utilizatorului anterior inceperii actvitatii de retransmitere. Obtinerea de licenta neexclusiva din partea unui organism de gestiune colectiva nu exclude obligativitatea legala a utilizatorului de a obtine licenta din partea tuturor organismelor care reprezinta ceilalti titulari de drepturi.
Pentru obtinerea formularelor contactati Departamentul Colectare din cadrul DACIN SARA. Persoana de contact: Constantin Stanca, tel: 021.314.5731.
Consultati Metodologia in vigoare