Comunicare publica – ambiental

Începând cu anul 2016 Licenţa de utilizare a operelor cinematografice și a altor opere audiovizuale este emisă de UPFR în numele DACIN SARA și se acordă unităților de cazare și unităților de alimentație publică, pentru fiecare activitate şi punct de lucru în care folosesc operele audiovizuale.

Licenţa nu este transferabilă. Puteţi opta pentru o perioadă de valabilitate a licenţei de până la 1 an, cu posibilitate de prelungire.

UPFR emite Licențe pentru operele cinematografice și alte opere audiovizuale, în numele DACIN SARA, în baza Deciziei ORDA nr 6/2016  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind desemnarea colectorului comun pentru comunicarea publică ambientală a operelor audiovizuale, încheiat între DACIN SARA (Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual Societatea Autorilor Români din Audiovizual)  și UPFR (Uniunea Producătorilor de Fonograme din România).

În calitate de utilizator aveţi obligaţia legală de a solicita licenţă pentru opere cinematografice și alte opere audiovizuale din partea UPFR, care are calitatea de organism de gestiune colectivă și colectează în numele DACIN SARA.

Consultati: