Utilizatori

Legea Nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare reglementeaza dreptul de autor si drepturile conexe. DACIN SARA este organism desemnat prin deciziile ORDA sa licentieze utilizarea operelor cinematografice si alte opere audiovizuale si sa colecteze remuneratia cuvenita utilizarii acestora.
Utilizatorii de opere cinematografice si alte opere audiovizuale au obligatia legala de a solicita licenta din partea DACIN SARA. Licenta DACIN SARA va ofera dreptul de utilizare neexclusiva a operelor cinematografice si alte opere audiovizuale pentru diferite tipuri de activitate.
Utilizarea de opere cinematografice si alte opere audiovizuale si licenta DACIN SARA implica platirea unei remuneratii de catre utilizatori, la valorile stabilite prin metodologiile in vigoare.