NOTIFICARE

În atenția tuturor titularilor de drepturi de opere cinematografice și audiovizuale, în conformitate cu art. 159, alin.4 din Legea nr.8/1996 din 14.03.1996, republicată,  prin care:

Notificarea sumelor nerepartizate sau nerevendicate se face în scris și electronic, inclusiv pe pagina proprie de internet a organismului de gestiune colectivă, în termen de 3 luni de la încheierea exercițiului financiar în care au fost colectate, și va conține următoarele informații, dacă sunt cunoscute:

  1. a)titlul operei sau al obiectului protejat;

  2. b)elementele de identificare a artiștilor interpreți și executanți, a fonogramelor sau a videogramelor;

  3. c)numele editorului sau al producătorului respectiv

  4. d)orice alte informații care ar putea facilita identificarea titularului de drepturi.”,

vă punem la dispoziție informațiile necesare în acest sens:

  • Opere românești (listă opere difuzate ianuarie – septembrie 2018)

  • Opere românești (listă opere difuzate octombrie – decembrie 2018)

  • Opere străine (listă opere difuzate 2018)                                                     

                                                                                                                                                                                                                                        Data: 15.03.2019

Leave a Reply